• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2015
Về việc ban hành QCXDVN 01:2002 "Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng"
Số ký hiệu 01/2002/QĐ-BXD Ngày ban hành 17/01/2002
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/02/2002
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Xây dựng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Mạnh Kiểm
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 21/2014/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng Ngày hết hiệu lực 01/07/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.