• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/06/2008
Về việc ban hành Biểu mẫu thống kê về tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở
Số ký hiệu 06/2008/QĐ-BTP Ngày ban hành 26/05/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/06/2008
Nguồn thu thập Công báo số 337+338, năm 2008 Ngày đăng công báo 07/06/2008
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.