• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/03/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/03/2014
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản
Số ký hiệu 11/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 10/02/2009
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 27/03/2009
Nguồn thu thập Công báo số 129 + 130, năm 2009 Ngày đăng công báo 20/02/2009
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 195/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản Ngày hết hiệu lực 01/03/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.