• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/01/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 03/11/2014
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp"
Số ký hiệu 12/2008/QĐ-BTNMT Ngày ban hành 18/12/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/01/2009
Nguồn thu thập Công báo số 11+12, năm 2008 Ngày đăng công báo 07/01/2009
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Quyết định này thay thế Quyết định số 77/QĐKT ngày 12 tháng 5 năm 1993 của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành “Quy định kỹ thuật thành lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp” và Thông tư số 03/TT-LN ngày 17 tháng 9 năm 1992 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước hướng dẫn về việc tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ địa giới hành chính các cấp
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hủy bỏ bởi Thông tư 48/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp Ngày hết hiệu lực 03/11/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.