• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2021
Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số đỉều của Luật Chứng khoán
Số ký hiệu 116/2020/TT-BTC Ngày ban hành 31/12/2020
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/02/2021
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính    
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.