• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/06/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 15/03/2017
Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 3/2/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Số ký hiệu 783/2005/QĐ-NHNN Ngày ban hành 31/05/2005
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 23/06/2005
Nguồn thu thập Công báo số 08, năm 2005 Ngày đăng công báo 08/06/2005
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Thống đốc Lê Đức Thuý
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.