• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 29/05/2008
Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
Số ký hiệu 25/2008/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 05/05/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 29/05/2008
Nguồn thu thập Công báo số 267+268, năm 2008 Ngày đăng công báo 14/05/2008
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.