• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/05/2010
Hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch
Số ký hiệu 08/2010/TT-BTP Ngày ban hành 25/03/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/05/2010
Nguồn thu thập Công báo số 252+253, năm 2010 Ngày đăng công báo 29/05/2010
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Quốc tịch
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.