• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/05/2010
Hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch
Số ký hiệu 08/2010/TT-BTP Ngày ban hành 25/03/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/05/2010
Nguồn thu thập Công báo số 252+253, năm 2010 Ngày đăng công báo 29/05/2010
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Quốc tịch
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.