• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011- 2015
Số ký hiệu 09/2011/QĐ-TTg Ngày ban hành 30/01/2011
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2011
Nguồn thu thập Công báo số 99+100, năm 2011 Ngày đăng công báo 20/02/2011
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.