• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 26/12/2012
Sửa đổi Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương
Số ký hiệu 44/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 14/06/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/08/2011
Nguồn thu thập Công báo số 381+382, năm 2011 Ngày đăng công báo 27/06/2011
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 95/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Ngày hết hiệu lực 26/12/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.