• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 14/08/2011
Sửa đổi Thông tư 181/2005/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 32/2005/NĐ-CP về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư 05/2010/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 50/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển
Số ký hiệu 90/2011/TT-BQP Ngày ban hành 30/06/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 14/08/2011
Nguồn thu thập Công báo số 403+404, năm 2011 Ngày đăng công báo 14/07/2011
Ngành
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Đại tướng Phùng Quang Thanh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.