• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012
Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch
Số ký hiệu 25/2011/TT-BTP Ngày ban hành 27/12/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/03/2012
Nguồn thu thập Công báo số 85+86, năm 2012 Ngày đăng công báo 12/01/2012
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Hình sự - hành chính, xử lý vi phạm hành chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.