• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/2013
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Số ký hiệu 56/2013/QĐ-TTg Ngày ban hành 07/10/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/11/2013
Nguồn thu thập Công báo số 665+666, năm 2013 Ngày đăng công báo 19/10/2013
Ngành
  • Dân tộc
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực