• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/2013
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Số ký hiệu 56/2013/QĐ-TTg Ngày ban hành 07/10/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/11/2013
Phạm vi
  • Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Nguồn thu thập Dữ liệu đang cập nhật Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực