• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Số ký hiệu 138/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 22/10/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/12/2013
Nguồn thu thập Công báo số 719+720, năm 2013 Ngày đăng công báo 03/11/2013
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lý do hết hiệu lực 1 phần Phần hết hiệu lực
Bị bãi bỏ 1 phần bởi Nghị định 79/2015/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (01/11/2015) - Điểm c Khoản 2, Điểm c Khoản 3, Điểm b Khoản 4 Điều 5; Điểm c Khoản 2, Điểm c Khoản 3, Điểm c Khoản 4 Điều 6; Khoản 2 Điều 9; Khoản 1 Điều 10; Điểm b Khoản 1 Điều 14 và Khoản 2 Điều 18. - Bỏ cụm từ “trường cao đẳng” tại Điểm d Khoản 2, Điểm d Khoản 3 Điều 5; - Bỏ cụm từ “cao đẳng” tại Khoản 3 Điều 9 và Khoản 2 Điều 10; - Bỏ cụm từ “trung cấp chuyên nghiệp” tại Khoản 2 Điều 17; - Bỏ cụm từ “trường trung cấp chuyên nghiệp” tại Điểm b Khoản 4 Điều 26.