• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/01/2014
Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Số ký hiệu 20/2013/TT-BTP Ngày ban hành 03/12/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 16/01/2014
Nguồn thu thập Công báo số 995 đến 1002, năm 2013 Ngày đăng công báo 28/12/2013
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực