• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/01/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2016
Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Số ký hiệu 20/2013/TT-BTP Ngày ban hành 03/12/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 16/01/2014
Nguồn thu thập Công báo số 995 đến 1002, năm 2013 Ngày đăng công báo 28/12/2013
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 04/2016/TT-BTP Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp Ngày hết hiệu lực 01/07/2016
Lý do hết hiệu lực 1 phần Phần hết hiệu lực
Bị bãi bỏ 1 phần bởi Thông tư 13/2015/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (12/11/2015) Các nội dung, biểu mẫu thống kê về công tác bồi thường