• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/06/2014
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam
Số ký hiệu 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT Ngày ban hành 25/04/2014
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 16/06/2014
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Giao thông Vận tải
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Bộ Giao thông vận tải Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thông tư này áp dụng từ năm tài chính 2014. Những vấn đề không nêu trong Thông tư liên tịch này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.