• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2014
Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
Số ký hiệu 23/2014/TT-NHNN Ngày ban hành 19/08/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/10/2014
Nguồn thu thập Công báo số 803 + 804 Ngày đăng công báo 06/09/2014
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
  • Hoạt động thanh toán
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.