• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/08/2007
Ban hành quy định về giao đất xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu 49/2007/QĐ-UBND Ngày ban hành 14/08/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 24/08/2007
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Đất đai
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND Tỉnh Vĩnh Phúc Chủ tịch Nguyễn Ngọc Phi
Phạm vi
  • Tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin áp dụng

1. Bản quy định này điều chỉnh một số nội dung quản lý, sử dụng đất đai thuộc các lĩnh vực sau: a. Về giao đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở tại khu vực nông thôn và khu vực đô thị trong quá trình phát triển đô thị; b. Về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở có vườn ao của hộ gia đình, cá nhân khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà gắn với quyền sử dụng đất ở; c. Về cấp đổi, cấp mới GCNQSDĐ đất khi có biến động về đất đai và đất nằm trong hành lang bảo vệ các công trình công cộng theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình công cộng. 2. Quy định này không áp dụng đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất ở, giao đất dịch vụ, giao đất bồi thường tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và bán, cho thuê nhà ở, đất ở trong các dự án xây dựng phát triển đô thị. 3. Những nội dung không nêu trong bản Quy định này phải thực hiện theo các quy định của pháp luật đất đai hiện hành.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.