• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
Số ký hiệu 219/2013/TT-BTC Ngày ban hành 31/12/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2014
Nguồn thu thập Công báo số 237+238 Ngày đăng công báo 01/03/2014
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.