• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013
Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Số ký hiệu 12/2013/TT-BYT Ngày ban hành 12/04/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/06/2013
Nguồn thu thập Công báo số 257+258, năm 2013 Ngày đăng công báo 14/05/2013
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • HIV/AIDS
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

1. Các cơ sở điều trị xây dựng mới hoặc cải tạo sau ngày Thông tư này có hiệu lực phải đáp ứng đúng các điều kiện quy theo quy định tại Thông tư này. 2. Các cơ sở điều trị đã hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2013 được tiếp tục hoạt động nhưng chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2014 phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư này để thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.