• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 24/02/2015
Hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Số ký hiệu 61/2014/TT-BCT Ngày ban hành 29/12/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 24/02/2015
Nguồn thu thập Công báo số 49+50, năm 2015 Ngày đăng công báo 13/01/2015
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.