• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/03/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 09/09/2010
Về đăng ký giao dịch bảo đảm
Số ký hiệu 08/2000/NĐ-CP Ngày ban hành 10/03/2000
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 25/03/2000
Nguồn thu thập Công báo số 13 Ngày đăng công báo 08/04/2000
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Đăng ký giao dịch bảo đảm
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 83/2010/NĐ-CP Về đăng ký giao dịch bảo đảm Ngày hết hiệu lực 09/09/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.