• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2015
Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng
Số ký hiệu 04/2015/TT-BTP Ngày ban hành 15/04/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/06/2015
Nguồn thu thập Công báo số 545+546, năm 2015 Ngày đăng công báo 12/05/2015
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Công chứng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Điều khoản chuyển tiếp: 1. Người đã hoàn thành tập sự trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 thì được công nhận kết quả tập sự và không phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự theo quy định của Thông tư này. 2. Người chưa hoàn thành tập sự theo quy định của Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 thì được công nhận thời gian đã tập sự, được tiếp tục tập sự và phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự theo quy định của Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.