• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/02/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2004
Về việc bổ sung Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ Thương mại
Số ký hiệu 123/1999/QĐ-BTM Ngày ban hành 04/02/1999
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 19/02/1999
Nguồn thu thập Công báo số 12, năm 1999 Ngày đăng công báo 31/03/1999
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thương mại Thứ trưởng Lương Văn Tự
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 1752/2003/QĐ-BTM Về việc ban hành quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu Ngày hết hiệu lực 01/01/2004
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.