• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 04/02/2007
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài
Số ký hiệu 18/1998/TT-BTM Ngày ban hành 28/08/1998
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/09/1998
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thương mại Thứ trưởng Mai Văn Dâu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/1998 và thay thế các văn bản sau đây của Bộ Thương mại: a. Thông tư số 05/1998/TT-BTM ngày 18/3/1998 hướng dẫn thi hành Quyết định số 55/1998/QĐ-TTg ngày 03/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục hàng hoá xuất khẩu có giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu và các quy định có liên quan về giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu. b. Quyết định số 1172 TM/XNK ngày 22/9/1994 ban hành Quy chế xuất nhập khẩu uỷ thác giữa các pháp nhân trong nước và Quyết định số 38/TM-XNK ngày 06/5/1996 sửa đổi Quy chế nói trên. 2. Việc điều hành xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện trong thời gian từ nay đến 31/3/1999 vẫn thực hiện theo các văn bản liệt kê tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 3. Bãi bỏ các quy định trước đây của Bộ Thương mại về xuất nhập khẩu, gia công, đại lý của thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài trái với Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Theo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (kèm theo Quyết định số 8257/QĐ-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương), văn bản này bị tuyên bố hết hiệu lực theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BTM ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Bộ Thương mại về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thương mại ban hành đã hết hiệu lực pháp luật Ngày hết hiệu lực 04/02/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.