• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/12/2015
Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn
Số ký hiệu 32/2015/TT-BCT Ngày ban hành 08/10/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 07/12/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1063 + 1064/2015 Ngày đăng công báo 26/10/2015
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Năng lượng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Điều khoản chuyển tiếp: Đối với các hợp đồng mua bán điện được ký trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, hai bên có trách nhiệm thỏa thuận, ký kết phụ lục sửa đổi theo quy định của Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.