• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/02/2013
Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Bắc Giang
Số ký hiệu 19/NQ-CP Ngày ban hành 07/02/2013
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 07/02/2013
Nguồn thu thập Công báo Từ số 121 đến số 122 năm 2013 Ngày đăng công báo 20/02/2013
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Đất đai
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.