• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/12/2015
Ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
Số ký hiệu 09/2015/TT-BKHĐT Ngày ban hành 23/10/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 08/12/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1125 + 1126/2015 Ngày đăng công báo 17/11/2015
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
  • Đầu tư từ VN ra nước ngoài
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Bùi Quang Vinh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Nghị định số 83/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài. 2. Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài như quy định tại Điều 2 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.