• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2016
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số ký hiệu 01/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 05/01/2016
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 20/02/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Bảo Hiểm
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.