• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 16/02/2016
Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
Số ký hiệu 11/2015/TT-BXD Ngày ban hành 30/12/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 16/02/2016
Nguồn thu thập Công báo số 167+168/2016 Ngày đăng công báo 07/02/2016
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
  • Quản lý nhà và thị trường bất động sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Xây dựng Thứ trưởng Phạm Hồng Hà
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Quy định về xử lý chuyển tiếp: 1. Chứng chỉ môi giới bất động sản được cấp trước ngày 01/7/2015 (ngày Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành) có giá trị sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/7/2015. Chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp sau ngày 01/7/2015 có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp. 2. Các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện đào tạo trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục đào tạo. Chậm nhất là ngày 01/7/2016, các cơ sở đào tạo phải bổ sung đủ điều kiện theo quy định tại Điều 19 của Thông tư này và báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 20 của Thông tư này. 3. Các sàn giao dịch bất động sản đã thành lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động. Chậm nhất là ngày 01/7/2016, các sàn giao dịch bất động sản phải bổ sung đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 24 của Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.