• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/04/2016
Quy định về nghiệp vụ thị trường mở
Số ký hiệu 42/2015/TT-NHNN Ngày ban hành 31/12/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 30/04/2016
Nguồn thu thập Bản gốc Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
  • Chính sách tiền tệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Quy định chuyển tiếp 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được công nhận là thành viên theo quy định tại Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 và Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN ngày 30/9/2008 vẫn tiếp tục là thành viên theo quy định tại Thông tư này mà không phải thực hiện việc đăng ký lại tư cách thành viên. 2. Các giao dịch đã thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành trên cơ sở các hợp đồng mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá đã ký giữa Ngân hàng Nhà nước và các thành viên thì tiếp tục thực hiện theo đúng thỏa thuận đã ký.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.