• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/03/2016
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
Số ký hiệu 09/2016/TT-BQP Ngày ban hành 03/02/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 19/03/2016
Nguồn thu thập Công báo số 217+218/2016 Ngày đăng công báo 08/03/2016
Ngành
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
  • Quản lý biên giới
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Quốc phòng Thứ trưởng Đại tướng Đỗ Bá Tỵ
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.