• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2016
Về kinh doanh khí
Số ký hiệu 19/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 22/03/2016
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/05/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

1. Các thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện không có thời hạn trước thời Điểm Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động thêm 01 (một) năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, sau thời Điểm này phải tuân thủ đầy đủ các Điều kiện quy định tại Nghị định này. 2. Các thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện có thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận trước thời Điểm Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn của Giấy chứng nhận. 3. Trạm nạp LPG vào chai được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện được tiếp tục hoạt động thêm 02 (hai) năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành. Sau thời hạn này Trạm nạp LPG vào chai phải đáp ứng Điều kiện thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối. 4. Sau 02 (hai) năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải phê duyệt quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí. Trong thời gian chưa có quy hoạch, căn cứ vào đặc Điểm thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cấp các loại giấy chứng nhận đủ Điều kiện tạm thời đối với các cơ sở kinh doanh khí đáp ứng các Điều kiện quy định tại Nghị định này.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.