• Thông tư 24/2017/TT-NHNN
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 26/02/2018
Văn bản căn cứ
Văn bản được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Văn bản bị hết hiệu lực
Văn bản hết hiệu lực 1 phần
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.