• Nghị định 110/2013/NĐ-CP
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 11/11/2013
Văn bản căn cứ
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản bị thay thế