• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 28/01/2016
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang
Số ký hiệu 07/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/01/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 28/01/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Ngoại giao
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Chủ tịch Vương Bình Thạnh
Phạm vi
  • tỷ lệ quy đổi trọng lượng riêng đối với đá làm vật liệu xây dựng thông thường

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.