• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2018
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
Số ký hiệu 35/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 19/10/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/11/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Chủ tịch Vương Bình Thạnh
Phạm vi
  • Tỉnh An Giang

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.