• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/10/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 20/11/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 40/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/09/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 09/10/2014
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Doãn Văn Hưởng
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 100/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/20116 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ Ngày hết hiệu lực 20/11/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.