• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 02/05/2014
Ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
Số ký hiệu 20/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành 22/04/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 02/05/2014
Nguồn thu thập Công báo số 08, năm 2014 Ngày đăng công báo 27/06/2014
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Chủ tịch Vương Bình Thạnh
Phạm vi
  • Tỉnh An Giang

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.