• Quyết định 131/2004/QĐ-UB

  V/v Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang

  17/11/2004

  27/11/2004

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 102/2004/QĐ-UB

  V/v Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

  10/08/2004

  20/08/2004

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 33/2004/QĐ-UB

  Về việc Phê duyệt giá cho thuê đất có hạ tầng và phí sử dụng hạ tầng áp dụng cho các doanh nghiệp thuê đất trong Khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang

  02/04/2004

  12/04/2004

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 165/2011/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  15/03/2001

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.