• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2017
Bãi bỏ Quyết định số 509/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Số ký hiệu 31/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 30/08/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/09/2017
Nguồn thu thập bản chính, bản gốc văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Ngoại giao
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Phó Chủ tịch Lại Thanh Sơn
Phạm vi
  • Tỉnh Bắc Giang

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.