• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/09/2018
Bãi bỏ Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành và áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bắc Giang
Số ký hiệu 25/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/09/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 21/09/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
  • Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký      
Phạm vi
  • Tỉnh Bắc Giang

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.