• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2019
Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang
Số ký hiệu 19/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 13/08/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/09/2019
Nguồn thu thập bản chính, bản gốc văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Phó Chủ tịch Lê Ánh Dương
Phạm vi
  • Tỉnh Bắc Giang

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.