• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2019
Ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Số ký hiệu 37/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/12/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/02/2019
Nguồn thu thập bản chính, bản gốc văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Phó Chủ tịch Lại Thanh Sơn
Phạm vi
  • Tỉnh Bắc Giang

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND tỉnh ngày 14/5/2020 sửa đổi Điều 6 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước do UBND tỉnh làm Chủ sở hữu tại doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang và Bãi bỏ một phần nội dung tại điểm b khoản 1 Điều 5 Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.