• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/01/2019
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 01/2019/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/01/2019 Văn bản được ban hành 01/2019/QĐ-UBND
16/01/2019 Văn bản có hiệu lực 01/2019/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.