• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2017
Bãi bỏ Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, ấp, khu phố
Số ký hiệu 54/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành 09/12/2017
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 19/12/2017
Nguồn thu thập Bản chính Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ tịch Nguyễn Hồng Lĩnh
Phạm vi
  • Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.