• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 06/10/2022
Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số ký hiệu 52/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/10/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/11/2014
Nguồn thu thập công báo số 79 + 80 Ngày đăng công báo 08/11/2014
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Đất đai
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ tịch Nguyễn Văn Trình
Phạm vi
  • Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông tin áp dụng

Các trường hợp bị thu hồi đất nhưng chưa có phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được phê duyệt kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 (ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành) đến ngày Quyết định này có hiệu lực thì việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và quy định ban hành kèm theo Quyết định này.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.