• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/12/2018
Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Số ký hiệu 21/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành 07/12/2018
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 17/12/2018
Nguồn thu thập Công báo tỉnh Bến Tre Ngày đăng công báo 21/12/2018
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
  • Văn hóa cơ sở
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre Chủ tịch Võ Thành Hạo
Phạm vi
  • Tỉnh Bến Tre

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.