• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/03/2021
Bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục và trách nhiệm phối hợp trong việc mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Số ký hiệu 05/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/03/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 25/03/2021
Nguồn thu thập công báo Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý tài sản nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Chủ tịch Trần Ngọc Tam
Phạm vi
  • Tỉnh Bến Tre

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.