• Quyết định 48/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định

  05/09/2019

  15/09/2019

 • Quyết định 47/2019/QĐ-UBND

  Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư có thang máy trên địa bàn tỉnh Bình Định

  29/08/2019

  10/09/2019

 • Quyết định 46/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

  28/08/2019

  09/09/2019

 • Quyết định 2997/QĐ-UBND

  Về việc ủy quyền cho UBND tỉnh phố Quy Nhơn tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả thông báo sản phẩm quảng cáo trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

  26/08/2019

  26/08/2019

 • Quyết định 45/2019/QĐ-UBND

  Về vệc phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định

  23/08/2019

  01/09/2019

 • Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định

  23/08/2019

  01/09/2019

 • Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

  08/08/2019

  19/08/2019

 • Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

  Quy định mức chi chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trích lập quỹ để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Quyết định 33/2019/QĐ-UBND

  về vệc sửa đổi, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025

  19/07/2019

  01/08/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.